تماس با ما

با ما می‌توانید از ۲ طریق در ارتباط باشید

به ما ایمیل بزنید

ghandaan.com@gmail.com
info@ghandaan.com

به ما تلفن کنید

۰۲۱-۸۸۸۹۶۹۶۷
شماره مستقیم و تلگرام برای تبلیغات: ۰۹۱۹۸۳۱۰۷۹۹