پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی (سری دوم)

دومین مطلب از مطالب مربوط به پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی نیز آماده شد. اگر به دنبال پست‌های این چنینی هستید شک نکنید که می‌توانید جذابیت بیشتری را در صفحات مجازی خود ایجاد کنید.

 

 

بابام با حشره کش داشت مگس میکشت ازش پرسیدم تا حالا چند تا کشتی؟

گفت ۵تا ؛ ۳تا زن ۲تا مرد
گفتم از کجا فهمیدی زنه یا مرده?
گفت ۲تا به تلویزیون چسبیده بودن ۳ تاشون به تلفن?
باور کن تا حالا اینقد دقت نکرده بودم?

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

هرچقدم دستاتو با حوله خشک کنی بازم

تهش یه رطوبتی باقی می‌مونه که نیازمند پشت شلوارته???

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

ﺧﺮﻭﺳﻪ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﻣﯿﮕﻪ :
ﯾﻪ ﻧﻮﮎ ﻣﯿﺪﯼ ؟ !
ﻣﺮﻏﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺮﻭ بی تربیت !
ﺧﺮﻭﺳﻪ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ :

ﻭﺍﺳﻪ ﺍِﺗﻮﺩﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ….???????

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

زن و شوهری از زندگی خسته شدند و تصمیم گرفتند با هم خودکشی کنند. با هم با بالای برج بلندی رفتند و مرد گفت تا ۳ میشماریم و با هم میپریم.
تا ۳ شمردند و زن پرید ولی مرد

. مرد با لبخند ?سقوط زن را نگاه میکرد که ناگهان چتر نجات زن باز شد? و در حالی که با آرامش در حال فرود بود میگفت :
بی شرف دروغگو مگر پات به خونه نرسه میدونم چیکارت کنم!????

اینو گفتم تا بدونید مرد هرچقدرم مارمولک ?باشه به پای زن نمیرسه!??

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

تو تاکسی نشسته بودم کولر گرفته بود
دیدم راننده گوشیش زنگ خورد
جواب داد
خوشحال شد قطع کرد یهو کولرو خاموش کرد
گفتم چرا گرمه خب؟
گفت نه دیگه خبر دادن بابا شدم من باید کولرو خاموش کنم??

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

تو ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ یه آخوندی یواش اومد ﺍﻃﺎﻕ ﺗﺰﺭﯾﻘﺎﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺰﺭﯾﻘﺎﺗﭽﯽ ﮔﻔﺖ :

ﺩﻭ ﺗﺎ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺑﺰﻥ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﺋﯿﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ
مشکلات کشور رﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﮕﯿﺮ!
من یه آخوند ساده ام??

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

ﺩﻡ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﯾﻪ دبستان ﻫﺴﺖ یه ﻧﺎﻇﻢ ﺯﻥ ﻏﺮﻏﺮﻭ ﺩﺍﺭﻩ …
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩ:

فرشید ﻧﺪﻭ …?
فرشید ﻧﮑﻦ …?
فرشید ﯾﺎﺷﺎﺭ ﺭﻭ ﻧﺰﻥ …?
فرشید ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻬﺘﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ …?
فرشید ….?
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﯾﺪ ﯾﻬﻮ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮﺩ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ:

?فرشید ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮓ دهن مارو سرویس کردی ﯾﻪ ﺟﺎ ﺑﺘﻤﺮﮒ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺮه خر ??

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

امروز یه پیرزنه رو دیدم که زنبیلش خیلی سنگین بود، ما هم اومدیم مرام بذاریم و زنبیل رو براش تا خونه اش ببریم …
وسط راه برگشته بهم میگه :

دستت درد نکنه ننه ، خر هم نمیتونست اینو تا اینجا بیاره????

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

دیشب رفتیم خونه یک از فامیلامون… یه دختر ۴ ساله داره …
اومده جلو من میگه : ‘ این علامت حاکم بزرگ میتی کمان ‘
خواستم ضایع نشه زانو زدم احترام گذاشتم …
لامصب برگشته
میگه :
.
.
تو نمیخواد احترام بذاری …

تو از خودمونی زومبه !!! 😐
????

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

‏فکر کن کلی این دنیا سختی بکشی بری اون دنیا سر پل صراط بیل گیتس وایسه بگه ویندوز کرک شده استفاده کردی تا همه ثواباتو ندی نمیزارم رد شی 🙁

》دِ پیانیست《

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ:
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ؟

ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻡ،
ﺳﻘﻒ ﮔﻔﺖ: ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ!

ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮔﻔﺖ: ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮ!
ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ!

ﺁﻳﻴﻨﻪ ﮔﻔﺖ: ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﻴﻨﺪﻳﺶ!
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺵ!

ﺩﺭ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻳﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫُﻞ ﺑﺪﻩ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺰﻥ!

ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ، پتو ﮔﻔﺖ: ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺨﻮﺍﺏ!!!

ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﺣﺮﻑ پتو ﺑﻪ ﺩﻟﻢ خیلی ﻧﺸﺴﺖ!!!??

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

 

‏قفل فرمون‌ تو همه جای دنیا برای حفظ امنیت ماشین استفاده میشه، تو ایران برای حفظ جان راننده در حین دعوا!

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

 

‏دختر داییم میگه:
همینجوری پیش بره قیمت سکه میرسه به شمش طلا!

یخورده خنگِ، ولی دوسِش دارم!?

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

طرف رو به جرم ادعای پیغمبری میگیرن؛ ازش میپرسند: چرا ادعای پیغمبری کردی؟ ?

طرف میگه: بخدا من بی تقصیرم، برادر من اسمش قنبره، هفته پیش قنبر میره صحرا گم میشه،ننم هم منو میفرسته پی قنبر ?

بعد هر کی از ننم سراغ منو میگرفت، ننم میگفت: پی قنبره!

اونقدر به همه گفت من پی قنبرم تا همه باور کردند من پیغمبرم!!!! ???

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

 

وقتی مریض میشم با ارزشترین چیز دنیا رو سلامتی میدونم??

بعد از اینکه خوب شدم نظرم دوباره به پول تغییر میکنه ??

 

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

ملانصر الدین رفیقش فوت میشه نمیدونه چطور خبرو به زن رفیقش بگه

بهش میگه شوهرت رفته یک زن گرفته !!!
.
.
.
.
زن رفیقش: الهی جنازشو بیارن خونه!!

ملا نصرالدین : بچه ها جنازه رو بیارید تو … ????

 

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

واسه داداشم رفتیم خواستگاری .. ??

بابای دختره گفت : خونه ، ماشین ، پول ، کار داری ؟؟ ??

منم گفتم : اگه اینا رو داشت که نمیومد خودشو بدبخت کنه ??

هیچی دیگه .. ??
دیدن حرفم منطقیه ، گفتن : مبارکه ????

 

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

میدونید چرا سوسکا وقتی میرن مدرسه کفش نمی پوشن ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.

با این قدت اومدی ببینی چرا سوسکا وقتی میرن مدرسه کفش نمی پوشن !!!!؟؟؟؟
سوسک مدرسه میره ؟
سوسک کفش می پوشه ؟ مگه بقیه ی وقتا می پوشه که موقع مدرسه نپوشه ؟
خجالت بکش …. یکم فسفر بخور مغزت باز شه ….??

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

دختره پست گذاشته:

فرهاد من کجاست که ببیند لیلی در آتش عشقش خاکستر شده…

والا تا اون جا که من خبر دارم

فرهاد چشمش دنبال شیرین بود نه لیلی

تورو خدا قبل شکست عشقی خوردن

یه کم در حوزه ادبیات مطالعه کنید???

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

‏آلپاچینو: تا حالا عاشق شدی؟
دنیرو: نمیدونم ۳۰سال پیش ۳۰ثانیه عاشق شدم یا ۳۰ثانیه پیش ۳۰سال
آلپاچینو: مسخره دیالوگتو حفظ کن دیگه بوقیدی تو فیلم??

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

 

یه زمانی نمک میخوردن نمکدونو میشکستن
الان نمک میخورن بعد میپاشن رو زخمت

?

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

به حدی از سینگلی رسیدم
که خودم رژ پر رنگ میزنم میرم جلو اینه داد میزنم د پاک کن اون لامصبو

بعد گریه میکنم میگم سر من داد نزززن وحشییی???

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

 

کاش منم یکی ازین آقازاده‌ها بودم تا با پسر همکار بابام مینشستیم و تعداد اختلاسهای پدرامون رو مقایسه میکردیم و برای هم کری میخوندیم?

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

‏رفتم دندون پزشکی دندونمو کشید بعد گفت یه گاز بده گفتم قان قان قان قااااااااان گفت احمق با تو نیستم با دستیارم بودم ?

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

شباهت مردها با ایرانسل:

ارزونن،
زیاد اعتبار ندارن،
دل خوش کنن،
مواقع ضروری دردسترس نیستن،
از هیچی بهترن ???

 

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎطری ۶۶ %ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﺯﺩﻥ، ﺷﺎﺭﮊ کنیم ؟
.
.
.
.
.
ﮔﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺷﺎﺭﮊ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ۹۹% ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ?

ﺗﺎ ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺑﻌﺪﯼ خدافظ ??

 

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

کدوم کشور رﻭ سراغ دارین برق رو قطع میکنه که کمتر پول قبض بیاﺩ؟ درود به شرف مسئولین

 

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

 

فرانسه ۳۸ میلیون یورو و کراوسی۳۲ میلیوو یورو و بلژیک ۲۸ میلیون یورو جایزه بردند یعنی با یورو ۱۰۰۰۰ تومان جایزه فرانسه میشه ۳۸۰میلیارد، تومان و کراوسی میشه ۳۲۰ میلیارد تومان و بلژیک میشه ۲۸۰ میلیارد تومان که همه این پولا در مقایسه با قهرمان جهانی اختلاس از ایران که آقای خاوری هستن با رکورد ۳۰۰۰ میلیارد تومان انگشت کوچیکه ی ایشون هم نمیشه…
ما در همه چیز قهرمانیم و رتبه اول و داریم.
ایران وطنم، پاره تنم

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

وضعیت مملکت یه جوری شده که آدم دیگه حتی تو رازبقا سطح زندگی کفتارها رو میبینه حسرت میخوره

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

رفتم خاستگاری:
دختره گفت ماشین دارین؟؟
گفتم آره دوتا
یکی مال خودمه
یکی مال مادرمه که اونم بیشتر اوقات من استفاده میکنم
دختره چشاش گرد شد گفت ماشینتون چیه؟؟

گفتم مال خودم ریش تراش
مال مادرم لباسشویی…

خانوادگی تا در خونه دنبالمون کردن ???

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

‏وزیر بهداشت میگه مردم دارو زیاد مصرف میکنند .
‏وزیر جهاد میگه مردم زیاد نون میخورند .
‏وزیر نفت میگه مردم زیاد بنزین و گاز ونفت مصرف میکنند.
‏وزیر کار میگه مردم راندمان کاری ندارن .
وزیر نیرو گفته مردم زیاد برق مصرف میکنند.

‏بهرحال وزرا از مردم ناراضیند..

‌‏یه خورده مراعات کنین لطفا ?

 

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

 

 

تاحالا با شمع توالت نرفته بودم…?

چه زیبا?

ممنون از مسئولین محترم که با قطعی برق، دیدِ مارو به چنین فضای شاعرانه‌ای باز کردن??

&&&&&&& پست‌های جذاب برای ارسال در کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی &&&&&&&&

+اول تو قطع کن!
-نه اول تو!!

(مکالمه رییس اداره برق و رییس اداره آب) ?

 

یه زمانی پرتقال رو تا از وسط نصف میکردی آبش میپاچید تو چشو چالت ??

الان از وسط نصف میکنی میگه ال عطش ال عطش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از دیدگاه شما متشکریم