مرور برچسب

آدامس

آیا بلعیدن آدامس خطرناک است؟

برخی از مردم تصور می‌کنند قورت دادن و بلعیدن آدامس بسیار خطرناک است و اگر ناخواسته مرتکب این عمل شوند؛ دست به هر کاری می‌زنند تا آدامس بلعیده شده را بالا بیاورند. باید اعتراف کنیم باورها غلط و شایعات زیادی درباره جویدن و بلعیدن آدامس در…