مرور برچسب

آرتروز

برای پیشگیری یا درمان آرتروز از چه غذاهایی استفاده کنیم؟

درد مصافل، درد انگشتان پا و درد شانه‌ها، همه این دردها نشانه‌های بیماری آرتروز هستند. آرتروز یک کلمه تخصصی برای درد مفاصل و بیماری‌های مفصلی است. بیش از صد‌نوع آرتروز در دنیا وجود دارد و یکی از عوامل اصلی ناتوانی در اکثر مردم آمریکا، بیماری…