مرور برچسب

آمبولانس

نگاهی به تاریخچه و داخل آمبولانس

سروصدایشان توجه همه را به خود جلب می‌کند، چراغ‌های راهنمایی را رد می‌کنند و در صحنه حاضر می‌شوند و کسانی که نیازمند کمک آن‌ها هستند، با دیدن آن‌ها احساس رضایت می‌کنند. ما درباره آمبولانس و داخل آمبولانس صحبت می‌کنیم. این وسایل نقلیه که برای…