مرور برچسب

آموزش سربازی

خرید سربازی آرزوی این جوانان در بهتری دوران زندگیشان است + تصاویر

خرید سربازی مهم‌ترین اتفاقی است که هر جوان 18 تا 30 ساله ایرانی به دنبال آن است و می‌خواهند که به هر ترتیبی شده از به خدمت رفتن بگریزند. مصوبه جریمه افراد 8 سال غیبت‌دار نیز بسیاری از این غایبان را از سربازی رهانید ولی هنوز بسیاری از جوانان…