مرور برچسب

اتونازی

مرگ عجیب با محفظه خودکشی در نگاه خارجی‌ها!

نظرتان درباره ماشینی که بتواند تمام دردها و آلام را از بین ببرد چیست؟ با فشار یک دکمه، درک فیزیکی بیماری‌ها، امراض، و پیری به راحتی کنار می‌رود. تجمع هراس‌ها، اضطراب‌ها، و آسیب‌های روانی به همراه حس خودآگاهی به دست فراموشی سپرده می‌شود.