مرور برچسب

اجرای قانون جریمه مشمولین غایب سربازی در سال آینده

جزئیات طرح جریمه مشمولین غایب سربازی در سال ۹۸

طرح جریمه مشمولین غایب سربازی که چند سالی است در بودجه کشور گنجانده می‌شود و تابحال نزدیک به یک میلیون سرباز غایب در این طرح ثبت نام کرده‌اند، طبق گفته مسئولین نظام وظیفه در آخرین سال اجرای خود قرار داشته و در سال 98 تمدید نمی‌گردد. طرح…