مرور برچسب

اخبار جریمه مشمولین غایب سربازی

جزئیات طرح جریمه مشمولین غایب سربازی در سال ۹۸

طرح جریمه مشمولین غایب سربازی که چند سالی است در بودجه کشور گنجانده می‌شود و تابحال نزدیک به یک میلیون سرباز غایب در این طرح ثبت نام کرده‌اند، طبق گفته مسئولین نظام وظیفه در آخرین سال اجرای خود قرار داشته و در سال 98 تمدید نمی‌گردد. طرح…