مرور برچسب

اخبار قیمت خودروهای خارجی

قیمت خودروهای خارجی به زودی دوبرابر می‎شوند؟

قیمت خودروهای خارجی این روزها شاهد اعدادی است که شاید قبل از این برای تک خودروهای گران قیمت برندهای لوکس مانند بنز و BMW فقط قابل تصور بود ولی حالا اعدادی مثل 500 میلیون تومان برای خودروهای خارجی معمولی یک عدد طبیعی و عادی است ولی گویا…