مرور برچسب

اختلال روانی

اگر زیاد سلفی می‌گیریم؛ به بیماری اختلال روانی «سلفیتیس» مبتلا هستیم؟

چندین سال است که روان‌شناسان بر سر مسئله «سلفی» اختلاف‌نظر دارند. برخی روان‌شناسان، گرفتن عکس سلفی را یک نشانه اختلال روانی می‌دانند و برخی دیگر آن را فقط یک جلوه بیرونی از خودشیفتگی و اثبات خود قلم‌داد می‌کنند. فرهنگ لغات آکسفورد سِلفی…