مرور برچسب

ازدواج سفید

ازدواج سفید چیست و مهم‌ترین مشکلات و معایب آن چه هستند؟

این روزها عبارت «ازدواج سفید» یا همباشی زیاد تکرار شده و از زبان دوست و آشنا شنیده می‌شود. یک کلید واژه داغ و مهم در فرهنگ اجتماعی به‌ویژه جوانان شده و بسیاری از خانواده‌ها با آن روبرو یا درگیر هستند. حواشی پیرامون این موضوع در جامعه…