مرور برچسب

استرس

۷ ترفند ساده غذایی در شب برای کاهش استرس و خواب بهتر

استرس و خواب رابطه‌ای متضاد با یکدیگر دارند. مواقعی که استرس زیادی داریم یا از استرس مداومی رنج می‌بریم؛ معمولا کمتر به خواب رفته یا خواب خوب و عمیقی نخواهیم داشت. روزهایی که بسیار خسته هستیم یا استرس زیادی داریم؛ پر انرژی شده و به خواب…