مرور برچسب

اسکاتلند

یک رنگین کمان سفید در اسکاتلند مشاهده شد!

رنگین کمان‌ها شاید از زیباترین پدیده‌های طبیعی باشند و همانطور که از اسم آن‌ها پیداست، از رنگهای مختلفی تشکیل شده است. اما از آنجایی که رفتار طبیعت در برخی موارد قابل ‌پیش‌بینی نیست، یک رنگین کمان سفید در آسمان اسکاتلند مشاهده شده است!…