مرور برچسب

اعتیاد به شبکه های اجتماعی

آیا فیلترینگ اینستاگرام در سال ۹۸ منجر به افسردگی مردم می‌شود؟

با توجه به شایعات و اخبار مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام ما در این مطلب به این موضوع که آیا شبکه‌های اجتماعی باعث افسردگی ما می‌شوند یا خیر و ارتباط آن با ناهنجاری‌های امروزی می‌پردازیم. هم‌چنین اخباری هم در رسانه‌ها مبنی بر فیلترینگ