مرور برچسب

افراد ثروتمند

چرا ثروتمندان خسیس هستند؟

درست یا غلط یک باور عمومی درباره افراد ثروتمند و پول‌دار وجود دارد: آب از دستشان چکه نمی‌کند! یعنی به سختی خرج می‌کنند و حساب و کتاب ریال به ریال هزینه‌های خود را دارند. غالب ثروتمندان افرادی خسیس هستند یا حداقل باور عمومی این است که…