مرور برچسب

ایران

آیا پژو به صنعت خودروسازی ایران باز خواهد گشت؟

خروج آمریکا از برجام باعث شده است بسیاری از شرکت‌های خارجی از صنعت ایران خارج شوند که صنعت خودروسازی کشور پیشتاز این خروج‌ها بوده است. شرکت پژو جزو شرکت‌های بزرگ خودروسازی است که در چند روز گذشته از ایران خارج شده است ولی پشت پشت پرده خروج…