مرور برچسب

بالشت

نکات مهم برای شست و شوی بالشت در خانه تکانی نوروز ۹۸

شما هرچند وقت یکبار شست و شوی بالشت خود را انجام می‌دهید؟ بهتر است به این سوال پاسخ ندهید و حداقل در سال دوبار، شست و شوی بالشت را انجام دهید. بالشت‌های کارخانه‌ای دارای برچسب‌هایی هستند که دستورالعمل شست‌و‌شوی آن‌ها را می‌دهد، اما تعداد…