مرور برچسب

بانک مهر اقتصاد مجوز داره؟

آخرین لیست اسامی بانک‌ها و موسسات مجاز بانکی از نظر بانک مرکزی

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از نظر بانک مرکزی محدود بوده و با توجه به اینکه سپرده گذاری در بانک‌ها و موسسات غیرمجاز مخاطرات بسیار فراوانی داشته و سابقه این موسسات هنوز هم گریبان‌گیر بسیاری از افراد است، در ادامه می‌توانید آخرین…