مرور برچسب

بدن سالم

اگر سه روز در هفته خرما بخوریم، چه اتفاقاتی در بدن ما رخ می‌دهد؟!

اگر شما از مواد غذایی شیرین خوشتان می‌آید و دوست دارید بدن سالم داشته باشید و حتی در راه رفتن هم به مشکل نخورید، بهتر است سراغ دسرها بروید. ما در این مقاله یکی از بهرین دسرهای دنیا را به شما معرفی می‌کنیم؛ نام این دسر خرما است که مانند شکل