مرور برچسب

صندوق قرض الحسنه شهریار

کدام صندوق قرض الحسنه در استان تهران قابل اعتماد است؟

یکی از بحث‌هایی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث کاربران قرار گرفته است، بحث صندوق قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری است که از سوی بانک مرکزی غیرقانونی نامیده می‌شوند و به مردم هشدار داده می‌شود که از سپرده گذاری در این گونه…