مرور برچسب

طوفان تهران

طوفان بزرگی که می‌تواند تهران را نابود کند! + تصاویر

اندوندی کشوری است که معمولا هر ساله میزبان طوفان بوده و این طوفان‌ها از شدت بسیار زیادی برخوردار بوده و صدمات فراوانی به شهرهای این کشور می‌زند ولی جالب است تصور کنیم که اگر این طوفان‌ها در ایران بیاید و تهران که مجهزترین شهر کشورمان محسوب…