مرور برچسب

علامت های سرطان ریه

۶ نشانه مهم که خبر از سرطان ریه می‌دهند

سرطان ریه در سال‌های اخیر به شدت در ایران افزایش یافته و یکی از دلایل این اتفاق، آلودگی هوا و ذرات معلق شیمیایی در هواست. این بیماری مهلک به طور دفعی خود را نشان نمی‌دهد بلکه معمولا قبل از فراگیرشدن با نشانه‌هایی همراه است. در ادامه به…