مرور برچسب

فروش بیمه بدنه

چه خسارت‌هایی تحت پوشش بیمه بدنه است؟

نکته اصلی در مورد بیمه بدنه این است که باید بدانید دو نوع پوشش کلی در آن وجود دارد که اولین پوشش مربوط به خسارات اصلی بوده و دومین پوشش مربوط به خسارات فرعی یا پوشش‌های فرعی است. در مورد پوشش‌های ابتدایی باید بدانید که خسارات اصلی در آن…