مرور برچسب

فک جابجاشده

نشانه های شکستگی یا جابجایی فک که باید بدانید تا درمان کنید

شکستگی یا جابجایی فک درانسان دراکثر مواقع، در فک پایین رخ می‌دهد. در این مشکل فک بالا و پایین ما که در حالت عادی  به هم چسبیده‌اندفک پایین بسیار پایین‌تر از موقعیت صحیح خود قرار می‌گیرد. شکستگی و جابجایی فک علت‌های مختلفی دارد مثل آسیب‌های…