مرور برچسب

محمد علی نجفی

۵ نکته مهم از اولین دادگاه محمد علی نجفی متهم قتل میترا استاد

صبح امروز (شنبه، ۲۲ تیرماه) دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد به صورت علنی آغاز شد. در نخستین جلسه پس از مقدمه‌ رئیس دادگاه، نماینده دادستانی کیفرخواست را خواند. در بخشی از این کیفرخواست، بخش‌هایی از دست‌نوشته‌های محمدعلی نجفی،…