مرور برچسب

کابل های زیردریا

هرچیزی که باید درباره کابل‌های اینترنت در زیر دریا بدانید

در روزهای اخیر در کشور تونگا که جزیره‌ای در شرق استرالیا است، اینترنت به طور کامل قطع شد. این قطعی که ناشی از قطع تنها یک کابل در زیردریا بود، مردم این کشور کوچک را سردرگم کرد. ما در این مطلب به بررسی کابل‌های اینترنت در زیر دریا