مرور برچسب

کمبریج

آشنایی با شهر کمبریج شهر دانشگاه‌ها

یکی از شهرهای معروف کشور انگلیس که دانشگاه آن شهر زبانزد همه دانشگاه‌های جهان است، شهر کمبریج است. درواقع شکوه و عظمت معماری این دانشگاه است که آن را معروف جلوه داده است. با وجود این که شهر کمبریج شخصیتی قرون وسطایی دارد، اما امروزه این شهر…