مرور برچسب

کوری انحنا

آزمایشی ساده برای اینکه متوجه شوید به «کوری انحنا» مبتلا هستید

به احتمال زیاد شما به خطای دید «کوری انحنا» یا curvature blindness illusion مبتلا هستید ولی خودتان خبر ندارید و البته چندان مهم نیست که اطلاع داشته باشید! به طور کلی، دانشمندان تا کنون انواع مختلفی از خطاهای دید توسط چشمان را کشف و گزارش…