مرور برچسب

گاوبازی زنان

اگر گاوبازی در تهران آزاد شود چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ + تصاویر

گاوبازی یکی از ورزش‌های بسیار جالب است که البته بسیاری از افراد اعتقادی به ورزش بودن آن ندارند و بیشتر از اینکه نام ورزش را روی آن بگذارند، معتقد هستند که گاوبازی یک نوع وحشی گری علیه انسان و حیوان است که صرفا باعث اتفاقاتی تاسف بار می‌شود.…