مرور برچسب

گزارش زندگی روستایی

زندگی روستایی بدون قطعی اینترنت و پول برق چگونه است؟ + تصاویر

زندگی روستایی آرزوی بسیاری از مردم است که بتوانند به دور از دغدغه قطعی اینترنت و پول آب و برق زندگی کنند و با صدای خروس از خواب بیدار شوند و به کسب و کاری مانند کشاورزی بپردازند. در این زندگی خبری از بوق ممتد خودروها نیست و آلودگی یک توهمی…