زنان صیغه‌ای ناصرالدین شاه چقدر حقوق می‌گرفتند؟

شاید هیچ شاهی در ایران و به ویژه در سده‌های اخیر به اندازه ناصرالدین شاه قاجار، حرمسرای بزرگ و شلوغی نداشته است.

برخی از مورخان می‌گویند بیش از ۱۱۲ زن در حرمسرای ناصرالدین شاه بوده که اگر نوکرها و کلفت‌های زن را هم اضافه کنیم به بیش از ۲ هزار نفر می‌رسند.

برخی دیگر از تاریخ‌نویسان می‌گویند ناصرالدین شاه بیش از ۸۵ زن دایمی و صیغه‌ای داشته است. می‌گویند بسیاری از این زنان و دختران فقط برای یک شب یا حتی چند ساعت به عقد ناصرالدین شاه درآمدند.

دوست علی خان معیرالممالک، نوه دختری ناصرالدین شاه در یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، میزان دستمزد دریافتی زنان دربار ناصرالدین شاه را اعلام کرده است.

حقوق زنان دایمی و صیغه‌ای

وی نوشته است زنان درجه اول شاه ماهانه ۷۵۰ تومان حقوق می‌گرفتند. زن‌های درجه دوم و درجه سوم هم ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان دریافتی داشتند.

حقوق ماهیانه زنان صیغه‌ای ناصرالدین شاه نیز ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان در ماه بود که رقمی بسیار هنگفتی را نسبت به آن دوره تشکیل می‌دهد.

برای اینکه متوجه شوید زنان ناصرالدین شاه چقدر در آن دوره حقوق می‌گرفتند؛ جالب است بدانید قیمت هر راس گوسفند در پایان عهد ناصری ۸ قران و هر من برنج برابر با ۳ کیلو ۳ قران و ۵ شاهی بوده است. قیمت هر من روغن ۶ قران و هر مرغ ۱۵ شاهی بود.

با یک حساب و کتاب ساده می‌توان فهمید حقوق زنان دربار و حرمسرای ناصرالدین شاه بسیار زیاد و شاید از هر شغل دیگری در آن زمان افزون‌تر بوده است.

ناصرالدین شاه به دوربین علاقه داشت. اولین سلفی‌ها در ایران و اولین تصاویر و عکس‌ها از زنان حرمسرا و درباره در این دوره اتفاق افتاده است. به همین دلیل، از سوگلی‌ها و زنان معروف ناصرالدین شاه عکس‌های مختلفی در دسترس است.

ناصرالدین شاه نزدیک به ۵۰ سال بر ایران حکومت کرده و پس از وی حرمسرایش بسیار کوچک‌تر می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از دیدگاه شما متشکریم